Rescue 3 International

Η Rescue 3 International είναι ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός διάσωσης, που πραγματοποιεί σχολές για αντιμετώπιση καταστάσεων σε άγρια νερά, πλημμύρες, χείμαρρους κ.α. Η ποιότητα των υπηρεσιών της Rescue 3 International καθώς και η πρακτική και θεωρητική αρτιότητα των σχολών της έχει σαν αποτέλεσμα την συνεχή ανάπτυξη και εξάπλωση της. Σήμερα έχει αντιπρόσωπους σε παραπάνω από 32 χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων της Αυστραλίας, Ελβετίας , Ιταλίας, Ιαπωνίας, Καναδά, Μεγάλης Βρετανίας, Νέας Ζηλανδίας κ.α.

Από το 1991, όταν άρχισε την διεθνή δράση της, η Rescue 3 International έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 100.000 άτομα σε τεχνικές διάσωσης στο περιβάλλον των άγριων νερών.
Η ύλη των σχολών της Rescue 3 International ανανεώνεται συνεχώς ακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της διάσωσης. Το περιεχόμενο τους είναι διαμορφωμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Εθνικής Ένωσης Πυρόσβεσης και Προστασίας των Η.Π.Α. (NFPA). Οι σχολές έχουν τρία επίπεδα εκπαίδευσης: επίπεδο εξοικείωσης, επίπεδο συμμετοχής σε διάσωση χαμηλού ρίσκου, επίπεδο συμμετοχής σε διάσωση υψηλού ρίσκου.